BSS

ZA SVE ČLANOVE UDRUŽENJA UGOSTITELJA U NOVOM SADU KOJI SA BALKANS SECURITY SERVICES DOO POTPIŠU UGOVOR O REDOVNIM PERIODIČNIM PREGLEDIMA APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA, HIDRANTSKE MREŽE, MERENJE OTPORA ELEKTROINSTALACIJA NISKOG NAPONA, MERENJE GOMOBRANSKIH INSTALACIJA, PREGLEDA PROTIV PANIČNE RASVETE, PREGLEDA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA, PREGLEDA SPRINKLER SISTEMA, PREGLEDA SISTEMA ZA ODIMLJAVANJE KAO I DVOMESEČNO ČIŠĆENJE SISTEMA KUHINJSKE INSTALACIJE I VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE, ODOBRAVAMO RABAT OD 10%.

Više informacija o ponudi možete pogledati ovde: